Presse 2012

Belgrade, e-novine, 06.2012

Pozorišna radionica

Gde je duši telo?

Photo: Youtube

Pozorišna radionica "Gde je duši telo?" u izvođenju aktivista udruženja "Duša", održana je u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u saradnji sa pozorišnom trupom Arti-zanati iz Francuske. U radionici su glumci, aktivisti "Duše", pokazali kako je u teatru telo glavni akter, ali i metaforično prikazali publici kako se na telu manifestuje tortura

Nakon predstave održan je okrugli sto "Telo, ja i granice" na kome se diskutovalo o neodvojivosti duše i tela i tome kako patnja izazvana torturom utiče podjednako na oba aspekta ljudskog bića. Na okruglom stolu su govorili: Richard Grolleau (voditelj radionice, Udruženje Compagnie Arti-Zanat), dr Đorđe Alimpijević (član Evropskog komiteta za sprečavanje torture, ekspert IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture i Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture), Dalija Aćim (koreograf), Boris Čakšarin (kostimograf, koreograf i reditelj) i glumci u predstavi, članovi udruženja Duša, Vesna Avramović, Marija Jugović, Dragan Jugović, Petar Jugović, Milutin Savić, Slobodan Lazić, Darko Sekulić i Branimir Stojanović (moderator, CZKD).Version imprimable | Plan du site
© Compagnie Arti-Zanat'

Site créé avec IONOS MyWebsite.